วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ Video Conference (Zoom)

                    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น