วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

 

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น