วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้ง "6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น