วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น