วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กลุ่มลูกสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดำเนินการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น